Υποδείγματα Ρητρών

  • Εκτύπωση

Σας προτείνουμε τα ακόλουθα υποδείγματα ρητρών ΟΔΔΕΕ που δύνανται να ενταχθούν στις συμβάσεις ή στα τιμολόγια της επιχείρησής σας:

 

Υπόδειγμα - Ρήτρα Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε σύμβαση)

Μάθετε περισσότερα

Υπόδειγμα - Ρήτρα Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε τιμολόγιο)

Μάθετε περισσότερα

Υπόδειγμα - Ρήτρα Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ (σε σύμβαση)

Μάθετε περισσότερα

Υπόδειγμα - Ρήτρα Διαμεσολάβησης ή/και Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε σύμβαση)

Μάθετε περισσότερα

Κείμενο συνυποσχετικού για υπαγωγή σε Διαιτησία ΟΔΔΕΕ

Μάθετε περισσότερα