Μediation in Griechenland: legislative und praktische Aspekte

  • Εκτύπωση

Μediation in Griechenland: legislative und praktische Aspekte

 

Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: νομοθετικές και πρακτικές πτυχές

Άρθρο των Bernadette Papawassiliou-Schreckenberg και Katarzyna Schubert-Panecka στο περιοδικό "Die Mediation", τεύχος 2/2016 www.die-mediation.de

 

Bernadette Papawassiliou-Schreckenberg
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, Υπουργείο Δικαιοσύνης, CCPIT/CCOIC)
Συντονίστρια Τμήματος Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR
 
Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε εμπορικές υποθέσεις
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών - Business trainerin και executive coach
Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Διαμεσολάβησης (Forschungsgruppe Mediation)