• slide-001
  “Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία„
 • slide-001
  “Ευθυκρισία και ταχύτητα
  στην επίλυση των διαφορών„
 • slide-001
  “Δημιουργικότητα στην
  εξισορρόπηση συμφερόντων„
 • slide-001
  “Αποτελεσματικότητα και συνέπεια„
stoxoi-oddee sixnes-erotiseis kanonismoi-oddee
Είσοδος Διαιτητών – Διαμεσολαβητών

Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη  
Επίτιμη Δικηγόρος (πρώην Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο)
 
Τομείς δραστηριοποίησης
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Σημάτων και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Διεθνών Συμβάσεων,  Πτωχευτικό Δίκαιο
 
Εκπαίδευση
 • Πανεπιστήμιο Μονάχου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας – Οικονομικό Δίκαιο (Δ.N. στο Ασφαλιστικό Δίκαιο)
 • Σπουδές σε επίπεδο DES στο Πανεπιστήμιο Paris II (με κατεύθυνση το Δίκαιο των Επιχειρήσεων)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1967)
 
Λοιπές δραστηριότητες
Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη
Εκπόνηση μελετών επί θεμάτων: διεθνούς δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού, όπως και συγκριτικού καθώς και ομοιομόρφου δικαίου, διεθνών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις διπλωματικές σχέσεις και σπουδές, ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και κανόνων εθνικών/εσωτερικών δικαίων, που ρυθμίζουν θέματα περιέχοντα ουσιώδες στοιχείο ή στοιχεία αλλοδαπότητας (σχετικές Εκδόσεις Ιδρύματος Κρίσπη)
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της σουηδικής πολυεθνικής εταιρίας ΕΣΚΑΕΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (μέχρι σήμερα)
τ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ.
Δικηγόρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ και Προϊσταμένη Τομέως Δικαστικού Α΄ (όλοι οι κλάδοι ασφαλίσεως, πλην της ασφαλίσεως ζωής και αυτοκινήτων)
Μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Μονάχου (μέχρι το 2007)
Άμισθη επιστημονική συνεργάτης του Γερμανικού Ινστιτούτου Europaisches Wirtschafts- und Versicherungsrecht (München) κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Μόναχο (1969-1973)
Γραμματέας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (μέχρι το 1984), επί θεμάτων αφορώντων τις σχέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την CCBE
Εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας (observer) στις εργασίες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, επί θεμάτων Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law) – 34η
Συνεδρία, Βιέννη 25 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 2001 και Νέας Υόρκης – Headquarters of the United Nations
 
Κύριες δημοσιεύσεις
 • Griechisches Schadenersatz und Verkehrsrecht. RA/in–Stiftung für Internationale Rechtsstudien, Griechenland, Seiten 5-21, München 27.3.2009. Aufsatz im Rahmen des Kolloquiums „Aktuelle europarechtliche Entwicklungen im Schadenersatz- und Verkehrsrecht”.
 • Joint Cases C-19/90 and 20/90 – M. Karella and N. Karellas v. Ypourgos VIOMICHANIAS, ENERGIAS KAI TECHNOLOGIAS, Organismos Anasygrotiseos Epicheiriseon A.E. (Prof. Dr. Ernst Steindorff, Dr. Anastasia Samara-Krispis).
 • Πολυμερής Συμφωνία για τις Επενδύσεις (Σκέψεις στο πλαίσιο της προσπάθειας το 1998 στο ΟΟΣΑ, για τη σύνταξη σχεδίου πολυμερούς Διεθνούς Συμβάσεως, με τίτλο «Πολυμερής Συμφωνία για τις Επενδύσεις», Multilateral Agreement on Investments, ΜΑΙΠΣΕ). Δημοσίευση στην Εφημερίδα του Κέντρου Σοσιαλιστικών Μελετών (Απρίλιος 1998, αρ. φύλλου 75).
 • Droit Comparé: L’ Etat et l’ entreprise d’ Assurance privée, dans les pays de la Communauté Européenne et particulièrement en Grèce, par Anastasia Samara, Docteur en Droit, avocat à la Cour, chargé des relations communautaires au barreau d’ Athènes. Publié “Les Petites Affiches”. La Loi. Les Annonces de la Seine (Journal Tri-Hebdomadaire d’ Informations juridiques, economiques et fiscals, 10 Aout 1984, No 95).
 • Η Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου των Εταιριών με το Κοινοτικό Δίκαιο (Ισχύον Καθεστώς – Προβλήματα – Προοπτικές), 1983.
 • Το Σχέδιον της Κατευθυντηρίου Διατάξεως περί συντονισμού των διεπόντων την ασφαλιστικήν σύμβασιν κανόνων δικαίου εις την ΕΟΚ, ΕΕμπΔ 1978, 510 επ.
 • Προσαρμογή της Ελληνικής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 239/73, ΕΕμπΔ 1976.
 
Συμμετοχή σε επιστημονικές – επαγγελματικές ενώσεις
IBA, AIGLI, UΙA προ της συνταξιοδοτήσεώς της.
 
Γλώσσες
Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά