• slide-001
  “Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία„
 • slide-001
  “Ευθυκρισία και ταχύτητα
  στην επίλυση των διαφορών„
 • slide-001
  “Δημιουργικότητα στην
  εξισορρόπηση συμφερόντων„
 • slide-001
  “Αποτελεσματικότητα και συνέπεια„
stoxoi-oddee sixnes-erotiseis kanonismoi-oddee
Είσοδος Διαιτητών – Διαμεσολαβητών

Αντώνιος Μεταξάς

Δρ. Αντώνης Μεταξάς
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Επίκ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Eπισκέπτης Καθηγητής Δικαίου Ενέργειας, International Hellenic University
 
Τομείς επιστημονικής εξειδίκευσης
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων, Δίκαιο  Ανταγωνισμού, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 
Εκπαίδευση
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Δ.Ν. στο Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων, 2002)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1995)
 
Ακαδημαϊκή θέση
Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Δικαίου Ενέργειας, International Hellenic University
 
Λοιπές δραστηριότητες
Διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ –ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ»
Διαιτητής ενεργειακών διαφορών, Επίσημος Κατάλογος Διαιτητών, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εκ των συντακτών του σχετικού Κανονισμού Διαιτησίας της Αρχής)
 
Κύριες δημοσιεύσεις (Eπιλογή)
 • Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της «έκτακτης ανάγκης», σε συλλογικό έργο εις Μνήμη Καθηγητού Γ. Παπαδημητρίου (υπό έκδοση)
 • Ο «επαπειλούμενος» δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος – Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής «συνταγματικής ταυτότητας», σε: Συλλογικός Τόμος του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών με θέμα: «1962-2012: 50 Χρόνια Ευρωπαϊκής Πορείας της Ελλάδας: Απολογισμός και Προοπτικές» Το Σύνταγμα, 2012, σελ. 293-314
 • Ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, σε: Χριστιανός, Β. (επιμ.), Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ – Κατ’ άρθρο Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012
 • Εισαγωγή στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, σε: Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Κρατικές Ενισχύσεις. Βασικά Κανονιστικά Κείμενα. Κριτική Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
 • Συμβατότητα του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιλεκτικότητα «ασύμμετρων» φορολογικών μέτρων και νόθευση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011
 • Selectivity of Asymmetrical Tax Measures and Distortion of Competition in the Telecom Sector. An analysis of the legality of the duty imposed in Greece on mobile network op-erators’ subscribers under EU State Aid rules, European State Aid Law Quarterly (ES-tAL), Vol. 4, 2010
 • Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ευρωπαϊκό δίκαιο: νομικές παράμετροι μιας επίκαιρης προβληματικής, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3, 2010
 • Η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή στο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Τεύχος 8, 2009
 • Αστική ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια: Εκφάνσεις μιας (ακόμη) όψης της «ευρωπαϊκοποίησης» του εθνικού διοικητικού δικαίου, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 2, 2007
 • Ευθύνη κράτους-μέλους για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005
 • Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου: Νομολογία του ΔΕΚ – Κριτική προσέγγιση: Κρατικές Ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Δημόσιες Συμβάσεις – Κοινοτικό Δικονομικό Δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004
 • Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ: Αντισταθμιστικές παροχές για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κοινοτικός μηχανισμός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003
 
Συμμετοχή σε Επιτροπές, Επιστημονικές – Επαγγελματικές Ενώσεις
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων (www.stateaid.gr)
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu)
Μέλος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Νομικών
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων
 
Γλώσσες
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά